ભારતીય પશુપાલન વિભાગ માં 2106 પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત

BPNL ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 :- ભારતીય પશુપાલન નિગમ લિમિટેડે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર નવી ભરતી માટેની અરજી આમંત્રિત કરી છે. તમામ રાજ્યોના ઉમેદવારો BPNL માં ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. ભારતીય પશુપાલન નિગમ લિમિટેડમાં કુલ 2106 જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. તમામ રાજ્યના ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને 2106 જગ્યાઓ માટે અરજી કરશે. BPNL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી BPNL માં નવી ભરતીની સૂચના મેળવો. BPNL માં પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારનો પગાર પોસ્ટ અનુસાર અલગ રાખવામાં આવે છે. BPNL માં વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી ફક્ત ઓનલાઈન દ્વારા જ કરવામાં આવશે. BPNL માં ભરતી માટેની અરજી 10 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ચાલશે. https://alljobsforyou.com BPNL ભરતી ઓનલાઇન ફોર્મ 2022

BPNL ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામ ભારતીય પશુપાલન નિગમ લિમિટેડ (BPNL)
જોબ પ્રકાર પશુપાલન નિગમ લિમિટેડ
કુલ ખાલી જગ્યા2106
સત્તાવાર વેબસાઇટ bharatiyapashupalan.com

BPNL ભરતી પગાર:

  • વિકાસ અધિકારી રૂ. 25,000/-
  • મદદનીશ વિકાસ અધિકારી રૂ. 22,00/-
  • એનિમલ એટેન્ડન્ટ રૂ. 20,000/-
  • પશુપાલન ઉન્નતિ કેન્દ્ર નિયામક રૂ. 15,000/-
  • ડિજિટલ માર્કેટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ રૂ. 15,000/-

BPNL પાત્રતા:

અરજી કરવા માટેની પાત્રતા માપદંડ એ છે કે ઉમેદવારે ધોરણ 10માં 12મું પાસ કર્યું હોય અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા બોર્ડમાંથી સ્નાતક/ડિગ્રી/ડિપ્લોમા પૂર્ણ કર્યું હોય.

BPNL અગત્યની તારીખો:

  • વેબસાઇટ પર સૂચનાના પ્રકાશનની તારીખ 24.11.2022
  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ 10.12.2022
  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 10.12.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment