ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન દ્વારા ૪૬૫ જગ્યાઓ ઉપર ભરતીની જાહેરાત

IOCL ભરતી 2022| IOCL એપ્રેન્ટિસ ભારતી | ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) એ નીચે આપેલ વિગતોની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.iocl.com પર વિવિધ ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ, ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ખાલી જગ્યાઓ માટે નવી નોકરીઓની સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે.

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતી

IOCL ભરતી 2022 નોટિફિકેશન @www.iocl.com નીચે દર્શાવેલ ટ્રેડ્સમાં એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, 1961 (સમય-સમય પર સુધારેલ) હેઠળ લગભગ 465 એપ્રેન્ટિસની સગાઈ માટે નીચેની લાયકાત અને અન્ય પરિમાણોને પૂર્ણ કરતા પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ઓર્ગેનાઈઝેશનઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન
પોસ્ટનું નામ ટેકનિકલ અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ
કુલ જગ્યાઓ ૪૬૫
અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર ૨૦૨૨
નોકરી સ્થળ સમગ્ર ભારત

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવાર પાસે 12મું/ ITI/ ડિપ્લોમા/ ડિગ્રી (સંબંધિત શિસ્ત) હોવી જોઈએ.

અહી ક્લિક કરો : GCRI દ્વારા ભરતીની જાહેરાત ૨૦૨૨

ઉમર મર્યાદા

18 થી 24 વર્ષ (10-11-2022 ના રોજ) નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમનો સમયગાળો

એપ્રેન્ટિસ રૂલ્સ 1992 ના નિયમ 7 હેઠળ પ્રદાન કર્યા મુજબ ચોક્કસ સંજોગોમાં વિસ્તૃત કરી શકાય છે.

પસંદગી પદ્ધતિ

ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત કસોટી (બે કલાકની અવધિની) અને સૂચિત લાયકાતના માપદંડોને પૂર્ણ કરતા તેમના દ્વારા મેળવેલા ગુણના આધારે તેમના પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવશે.

અહી ક્લિક કરો : RRC દ્વારા ૩૧૧૫ જગ્યાઓ ઉપર ભરતી

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતીમાં આવેદન કઈ રીતે કરવું?

વેપાર/શિસ્ત માટે નિર્ધારિત પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ઉમેદવારો, વેબસાઇટ www.iocl.comની મુલાકાત લઈ શકે છે, ‘નવું શું છે’ પર જઈને રિફાઈનરીઝ ડિવિઝન હેઠળ એપ્રેન્ટિસની સગાઈ પર જઈને “વિગતવાર જાહેરાત” પર ક્લિક કરો (જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા માટે) ક્લિક કરો. “ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો” પર (ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટે). ઉમેદવાર પાસે સક્રિય ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ ફોન નંબર હોવો જોઈએ જે ઓછામાં ઓછા આગામી એક વર્ષ માટે માન્ય રહેવો જોઈએ. ઉમેદવાર સાથેનો તમામ ભાવિ સંચાર ફક્ત વેબસાઇટ/ઈમેલ/એસએમએસ ચેતવણીઓ દ્વારા જ થશે. ઓનલાઈન મોડ દ્વારા સબમિટ કરેલી અરજીઓ જ સ્વીકારવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ફોર્મ ભરવાની તારીખ ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨
ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨

માંત્વપૂર્ણ લીંક

નોટીફીકેશન અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરવા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top