હવે કોઈપણ ખેડૂત સાથે નહિ થાય અન્યાય, હવે જમીન માપણીની ઓનલાઈન અરજી થશે ઘરે બેઠા, જાણો તમામ પ્રક્રિયા

you are searching for IORA Online Jamin Mapani? ખેડૂત મિત્રો આજે અમે તમને જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે જણાવીશું. ગુજરાત સરકારે IORA Online Jamin Mapani નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને IORA (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.

ઘરે બેઠા ઓનલાઈન જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે જમીન માપણી અરજી ( jamin mapni ) જમીન સર્વે નબંર નકશો અને જમીન માપણી pdf મેળવો. જમીન માપણી અરજી ( jamin mapani online ) માટે ઓફીસે ધ્ધકા ખાવાની જરૂર નથી.

ઓનલાઈન જમીન માપણી

IORA પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

IORA પોર્ટલ

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જમીનના રેકોર્ડમાં જમીનના માલિકી સાથે સંબંધિત વિવિધ દસ્તાવેજો હોય છે, જેમાં વેચાણ ડીડ-વેચાણ કર્તા અને ખરીદનાર વચ્ચેના સંપત્તિના વ્યવહારનો રેકોર્ડ હોય છે. જમીનના રેકોર્ડ્સના અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોમાં અન્યમાં અધિકારના રેકોર્ડ, સર્વે દસ્તાવેજો અને સંપત્તિ વેરાની રસીદ શામેલ છે.

રાજ્યમાં હવેથી જમીન સર્વેક્ષણ સેવા Online, માપન પૂર્ણ થયા પછી, માપ પત્રક ઘરે ઉપલબ્ધ થશે, સરકારી રેકોર્ડ રજૂ કરવાની મુક્તિ. માપન ફીની ગણતરી સિસ્ટમ દ્વારા જ કરવામાં આવશે

આ અંગે માહિતી આપતાં મંત્રી કૌશિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ અરજદારે જમીનોના સર્વેક્ષણ માટે જિલ્લા જમીન રજિસ્ટ્રી ઇન્સ્પેક્ટર (ડીઆઈએલઆર) ને અરજી કરવાની હતી. તેમજ માપણી ફી બેંકમાં ભરેલા ઓફિસને ચલણમાં ચુકવવી પડતી હતી.

જમીન માપની માટે જરૂરી આધાર પુરાવા

 • અરજદારની અરજીની સાથોસાથ ગામ નમૂના નંબર 7-12
 • 8(અ)
 • માપણી ફી ભર્યા અંગેનું અસલ ચલણ
 • માપણી શીટ
 • કબ્જા પાવતી
 • હિસ્સા ફોર્મ નંબર-4,
 • રોજકામ,
 • આધાર લીધેલ રેકર્ડ ઉતારાની નકલ/ટ્રેસિંગ.

ઓનલાઈન જમીન માપણી કરો IORA પૉર્ટલ પરથી

ઓનલાઈન જમીન માપણી: ગુજરાત સરકારે IORA Gujarat Jamin Mapani Online નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને આઇઓઆરએ (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.આ પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

જમીન માપણી કરવા માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • જમીન માપણી અરજી ઓનલાઈન કરવાની રીત ( jamin mapani online )
 • જમીન માપણી અરજીઓ અરજદાર iORA પોર્ટલ :: iORA – Integrated Online Revenue Applications :: (gujarat.gov.in) પરથી ઓનલાઈન ઘરે બેઠા કરી શકશે.
 • પહેલા જમીન માપણી pdf માટે ઓફલાઇન DILRની કચેરીએ અરજી કરવી પડતી હતી.
 • iORA ના હોમ પેજ પર મેનુ બાર માથી “Online Applications” વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • નવુ પેજ ખુલસે એમા અરજી નો હેતુ પસંદ કરો.
 • exp. => જમીન માપણી અરજી
 • બીજી જરુરી વિગતો ભરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઈન અરજી કરવાની લિંક Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment