પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના ૨૦૨૨ : અહી ક્લિક કરો

પશુપાલન અને ખેડૂત બન્ને એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે. ખેડૂતોના વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી છે. Agriculture cooperation department, Gujarat Government દ્વારા ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ દ્વારા ખેડૂત લક્ષી યોજના 2021 માહિતી આંગળીના ટેવરે મેળવી શકે છે. આ ખેડૂત પોર્ટલ પર ખેડૂત યોજના, ખેતીવાડી ની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ, મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ વગેરેની Online Application કરી શકે છે. જેમાં આ આર્ટીકલ દ્વારા પશુપાલનની યોજનાઓમાં પશુ ખાણદાણ સહાય યોજનાની માહિતી આપીશું.

Ikhedut Portal Pashu Khandan

Gujarat ના પશુપાલકો પોતાના વિસ્તારની દૂધ ઉત્પાદક મંડળીમાં રાહત દરે પશુદાણ મેળવી શકે છે. આ યોજના માટે લાભાર્થી દૂધ મંડળીનો સભ્ય હોવો જોઈએ. લાભાર્થી પશુપાલકના ગાય-ભેંસ કે અન્ય પશુઓના વિયાણ થયેલ હોય તેમને 50% કિંમતે પશુદાણ આપવામાં આવશે.

રાજ્યના પશુપાલકો વધુમાં વધુ પશુપાલન કરીને આત્મનિર્ભર બને તેવું ગુજરાત સરકારનું આયોજન છે. જેના માટે Government of Gujarat દ્વારા પશુઓનો મુખ્ય આહાર એવા પશુદાણની ખરીદી પર સીધી સહાય આપવામાં આવશે. જેથી પશુપાલકો પોતાના પશુઓની સારી માવજત કરી શકે.

આ પણ વાંચો : નવું ગુજરાતી કેલેન્ડર પંચાગ

પશુ ખાણ દાણ સહાયની પાત્રતા

 • અરજદાર ખેડૂત અથવા પશુપાલક હોવો જોઈએ.
 • પશુપાલક પાસે ગાય-ભેંસ તથા અન્ય પ્રાણીઓ હોવા જોઈએ.
 • પશુપાલકોના ગાય-ભેંસના વિયાણ થયેલા હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર દૂધ મંડળીમાં સભાસદ હોવો જોઈએ.
 • પશુપાલક લાભાર્થી આર્થિક રીતે નબળા(EWS),OBC, અનુસુચિત જાતિ,અનુસૂચિત જન જાતિ અને સામાન્ય જાતિના લોકોને લાભ મળશે.
 • i khedut હેઠળ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અગાઉ ક્યારે લાભ લીધો હતો તેની વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.
 • Khedut Portal દ્વારા આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • Khandan નું વિતરણ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ દ્વારા વિતરણ કરવાનું રહેશે.

પશુ ખાણ દાણ સહાયના લાભો

ગુજરાતના નાગરિકોની આ યોજનાનો લાભ મળશે. જે પશુપાલકો દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભાસદ હોય તેમને ikhedut portal 2021 ની આ યોજનાનો લાભ મળશે.

 • પશુપાલક દીઠ 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % ની સહાય આપવામાં આવે છે.
 • એક પશુપાલકને 150 કિગ્રા સુધી ikhedut portal subsidy નું ખાણદાણ આપવામાં આવશે.

પશુ ખાણ દાણ યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 ikhedut portal દ્વારા ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં 2021-22 વિવિધ સરકારી યોજનાઓના Online Arji કરવાના ચાલુ થયેલ છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

1. પશુપાલક વિયાણ થયેલ પશુઓ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

2. દૂધ મંડળી ખાતે સભાસદ હોવો જોઈએ.

3. રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ

4. અનુસૂચિત જાતિ(એસ.સી)  અને અનુસૂચિત જનજાતિ(એસ.ટી)નું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

5. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)

6. પશુપાલકનું આધારકાર્ડ

પશુ ખાણ દાણ યોજના માટે રજીસ્ટ્રેશન

ગુજરાત પશપાલકો ikhedut portal 2021 ની યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. પશુપાલકો ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી, તાલુકા કચેરીમાંથી, ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ખેડૂત નોંધણી કરાવી શકે છે. આ યોજનાની અરજી ઘરેથી પણ કરી શકાય છે.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં https://ikhedut.gujarat.gov.in/  Website Open કરવી.
 • Khedut website ખોલ્યા બાદ “Yojana” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ખોલ્યા બાદ નંબર-2 પર આવેલી “પશુપાલન ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • Pashupalan Yojana” Open કર્યા બાદ વિવિધ યોજનાઓ  બતાવતી હશે.
 • જેમાં આપની જ્ઞાતિ અનુસાર “પશુપાલકોના પશુઓ માટે ખાણ ખરીદી પર સહાય” માં “અરજી કરો”
 • આગળ તમે રજીસ્ટર અરજદાર પશુપાલક છો? જેમાં જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલકે રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી Online Arji કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલક લાભાર્થી i portal khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Application કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલક દ્વારા તમામ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.
 • લાભાર્થી દ્વારા પોતાની અરજીની વિગતો ચકાસીને Application Confirm કરવાની રહેશે. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કે વધારો થશે નહીં.
 • પશુપાલક એપ્લિકેશનના આધારે Print મેળવી શકશે.
સતાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો
અન્ય યોજનાઓઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment