સરકારી નોકરી : 10 પાસ ઉપર રેલ્વેમાં આવી ઢગલાબંધ નોકરી

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

મધ્ય રેલવેએ એપ્રેન્ટિંસ પદ પર અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મગાવી છે. ઉમેદવાર જે પદ માટે અરજી કરવા માગે છે, તે આરઆરસી સીઆરની સત્તાવાર વેબસાઈટ rrccr.comના માધ્યમથી અરજી કરી શકશે. રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા 15 ડિસેમ્બર, 2022 ખુલી ગઈ છે અને 15 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ બંધ થઈ જશે. સેન્ટ્રલ રેલવેએ એપ્રેન્ટિસના કુલ 2422 પદ પર ભરતી બહાર પાડી છે.

વેકેન્સીની વિગતો

  • મુંબઈ કલસ્ટર- 1659 જગ્યા
  • ભૂસાવલ કલસ્ટર- 418 જગ્યા
  • પુણે ક્લસ્ટર- 125 જગ્યા
  • નાગપુર ક્લસ્ટર- 114 જગ્યા
  • સોલાપુર ક્લસ્ટર- 79 જગ્યા
આ પણ વાંચો : મફત સિલાઈ મશીન યોજના 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

સેન્ટ્રલ રેલવેના આ તમામ પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 50 ટકા ગુણ સાથે 10મું પાસ કરેલું હોવું જોઈએ અથવા સમકક્ષ યોગ્યતા હોવી જોઈએ. તેની સાથે જ સંબંધિત ટ્રેડમાં નેશનલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ અથવા નેશનલ કાઉંસિલ ફોર વોકેશનલ ટ્રેનિંગ અથના નેશનલ કાઉંસિલ ફોર વોકેશનલ ટ્રેનિંગ અથવા સ્ટેટ કાઉંસિલ ફોર વોકેશનલ ટ્રેનિંગમાં પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ.

વય મર્યાદા

આ પદ પર અરજી કરી રહેલા ઉમેદવારોની ઉંમર 24 વર્ષ સુધી નક્કી કરેલી છે.

અરજી ફી

જનરલ, ઓબીસી, ઈડબ્લ્યૂએસ ઉમેદવારોને 100 રૂપિયા અરજી ફી ચુકવવાની રહેશે. આ ઉપરાંત મહિલા ઉમેદવાર સહિત અન્ય વર્ગને કોઈ ફી આપવાની રહેશે નહીં.

આ પણ વાંચો :
એરફોર્સ સ્ટેશન કાનપુર એપ્રેન્ટિસ ની પોસ્ટ માટે 2022

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટના આધાર પર કરવામાં આવશે. મેરિટ લિસ્ટ 10માં પ્રાપ્ત અંકની સાથે ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ અંકના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવશે.

જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
આવેદન કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment