ફેડરલ બેન્કનો શેર પહોચ્યો રૂપિયા 1 થી 120.80 સીધી હજુ વધવાની શક્યતા, શેર લેવા માટેનો ઉત્તમ સમય

ફેડરલ બેંકના શેરની કિંમત: ફેડરલ બેંકનો સ્ટોક, આ બેંકનો શેર ₹1 થી ₹120.80 સુધી પહોંચ્યો, તે આગામી થોડા દિવસોમાં રૂ. 147 સુધી પહોંચી શકે છે. 6 જુલાઈ 2001ના રોજ આ બેંકિંગ સ્ટોકની કિંમત 1 રૂપિયા 09 પૈસા હતી. ફેડરલ બેંકના શેરની કિંમત માર્કેટ ટિપ્સ: ફેડરલ બેંક શેરનો ભાવ, જે માત્ર રૂ. 1.09 થી રૂ. 120.80 … Read more