ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ | વોટર આઈડી કાર્ડ ડાઉનલોડ

ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ: ભારતીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 1 ફેબ્રુઆરી 2022 થી ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ થઈ શકે તે માટે e-Epic નામની નવી સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા દ્વારા તમે તમારો Epic નંબર એટલે કે ચૂંટનીકાર્ડ નંબર અથવા રેફરન્સ નંબર દાખલ કરીને ચૂંટણી કાર્ડ ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો : કલર ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ

ભારતીય ચૂંટણી પંચ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી હવે ડિજિટલ ચૂંટનીકાર્ડ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. આ પોર્ટલ માં ઓનલાઈન ચૂંટનીકાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા સિવાય ચૂંટનીકાર્ડ માં સુધારા વધારા કરવા માટેની પણ ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

વોટર આઈડી કાર્ડ ડાઉનલોડ કોણ કરી શકે?

ચૂંટણીકાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર્ડ હોય તેવા તમામ લોકો ઓનલાઈન ચૂંટનીકાર્ડ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો : આયુષ્માન કાર્ડ લીસ્ટમાં તમારું નામ છે કે નહિ

ચૂંટનીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ

  • સૌ પ્રથમ ભારતીય મહિલાપંચ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ wwwnvsp.in મુલાકાત લો.
  • જો તમે પ્રથમ વખત આ વેબસાઈટ પર મુલાકાત લો છો તો સૌ પ્રથમ આ પોર્ટ સાથે રજિસ્ટ્રેશનની મુલાકાત લો. રજીસ્ટ્રેશન બાદ નામ આપ્યા બાદ પાસવર્ડ અને પાસવર્ડ લોગીન પૂછપરછથી.
  • લોગીન કર્યા બાદ તમે ઈ-એપિક ડાઉનલોડ કરો
  • નવું પેજ ખુલે છે એપિક અથવા રેફરન્સ નંબર શ્રીમાનને તમારું રાજ્ય સિલેક્ટ કરીને બટન પર ક્લિક કરો.
  • સર્ચ બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ નીચે તમારા તમારા કાર્ડની ડિટેલ્સ જોવા તે ચેક કરીને નીચે OTP મોકલો બટન પર ક્લિક કરો.
  • રજીસ્ટર્ડ નંબર દાખલ કરો તે OTP પર આવે છે.
  • OTP દાખલ કર્યા પછી નીચે લખેલ અક્ષરમાં OTP ચકાસણી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ
  • નીચે આપેલ કેપ્ચા કોડ દાખલ કરીને ડાઉનલોડ કરો ઈ-એપિક ઑપ્સન પર ક્લિક કરો.
  • એક પીડીએફ સ્વરૂપે તમારું ડિજિટલ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો. ડાઉનલોડ થયેલું ચૂંટનીકાર્ડ તમારું નથી કે તેના વેરિફિકેશન માટે એક QR કોડ આપવામાં આવ્યો હશે.
આ પણ વાંચો : તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022
ચુંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top