હવે તમે Google Pay પર 1 લાખ રૂપિયા સુધીની તાત્કાલીક લોન લઈ શકો છો, જાણો નવી સર્વિસ વિશે

તમે Google Pay દ્વારા ડિજિટલી રૂ. 1 લાખ સુધીની વ્યક્તિગત લોન મેળવી શકો છો. તે 36 મહિના અથવા વધુમાં વધુ 3 વર્ષના હપ્તામાં પરત કરી શકાય છે. Loan from Google Pay: કેટલીકવાર તમને પૈસાની કટોકટીની જરૂર હોય છે અને તમને બેંકો પાસેથી ખૂબ ઊંચા દરે વ્યક્તિગત લોન મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, એક નવી પદ્ધતિ આવી … Read more

Files By Google: Clean Up Space On Your Phone

Files By Google

Files by Google is a file management app that helps you:✨ Free up space with cleaning recommendations🔍 Find files faster with search and simple browsing↔️ Share files offline with others, fast and without data☁️ Back up files to the cloud to save you space on device FREE UP MORE SPACE In just a few taps, … Read more

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023 ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023 : 2022 વર્ષ પૂરું થતા જ 2023 આવી જાય ત્યારે દરેક ક્ષેત્રનાં લોકો સૌપ્રથમ જાહેર રજાઓ કેટલી મળશે તે ચકાસણી કરી લેય છે. એટલા માટે થઈ અહીં 2023 માં આવતા તમામ તહેવારો ને ધ્યાનમાં રાખી ને ગુજરાત … Read more

Age Calculator : જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો 1 મીનીટમાં મહિના કલાક સેકન્ડ સુધી

Age Calculator

જાણો તમારી ઉંમર જન્મતારીખ નાખીને : લોકો વારંવાર પૂછે છે “તમારી ઉંમર કેટલી છે?” અને ચોક્કસ જવાબ સુધી પહોંચવા માટે આપણને અમુક માનસિક ગણતરીની જરૂર પડે છે. આ વય વેબસાઈટ ચોક્કસ ઉંમરની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે. તમારે ફક્ત ચોક્કસ જન્મ તારીખ દાખલ કરવાની છે અને પરિણામ ચોક્કસ ઉંમર, આગામી જન્મદિવસ દર્શાવશે. પરિણામ શ્રેણીમાં વિશેષ … Read more