એરફોર્સ સ્ટેશન કાનપુર એપ્રેન્ટિસ ની પોસ્ટ માટે 2022

ભારતીય વાયુસેના (ભારતીય વાયુ સેના) એ તાજેતરમાં જ www.apprenticeshipindia.gov.in ની અધિકૃત વેબસાઇટ પર 4 BRD ઇન્ડિયન એર ફોર્સ સ્ટેશન, કાનપુર એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 ની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. એરફોર્સ સ્ટેશન કાનપુર એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા 01 ડિસેમ્બર 2022 થી શરૂ થઈ છે. એપ્રેન્ટિસ માટે એરફોર્સ સ્ટેશન કાનપુર ભરતી 2022 માં કુલ 250 ખાલી જગ્યાઓ જારી કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ એરફોર્સ સ્ટેશન કાનપુર એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે સંપૂર્ણ વિગતો તપાસવી આવશ્યક છે જે નીચે આપેલ છે.

ભારતીય વાયુસેના ભરતી

ઇન્ડિયન એરફોર્સ સ્ટેશન, કાનપુર એ એપ્રેન્ટિસ ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે સૂચના આપી છે. જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે છે તેઓ સૂચના વાંચી શકે છે અને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

પોસ્ટ:

કુલ: 250 પોસ્ટ

પોસ્ટ વાઈઝ ખાલી જગ્યાની વિગતો

 • ટર્નર – 20 પોસ્ટ્સ
 • મશીનિસ્ટ – 30 જગ્યાઓ
 • ફિટર – 110 પોસ્ટ્સ
 • શીટ મેટલ વર્કર – 25 જગ્યાઓ
 • વેલ્ડર ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિક – 30 જગ્યાઓ
 • સુથાર – 10 જગ્યાઓ
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન – 20 જગ્યાઓ
 • ડ્રાફ્ટ્સમેન મિકેનિકલ – 05 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારો કે જેમણે તેમની ધોરણ 10મી પરીક્ષા ITI (NCVT/ SCVT) પ્રમાણપત્ર સાથે સંબંધિત વેપારમાં પાસ કરી હોય તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મની આવશ્યકતાઓ-:

 • ધોરણ 10 પાસનું પ્રમાણપત્ર
 • મધ્યવર્તી માર્કશીટ/પાસિંગ પ્રમાણપત્ર
 • ડિપ્લોમા ડિગ્રી/માર્કશીટ
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો રંગીન ફોટોગ્રાફ
 • સહી
 • ડાબા અંગૂઠાની છાપ
 • ઉમેદવારોના માતાપિતાની છબી

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ 01 ડિસેમ્બર 2022
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2022

અગત્યની લીંક

સતાવાર સાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top