What is PF in Gujarati? What is the Type of PF? Provident Fund

આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે PF શું છે, PFનું ફુલ ફોર્મ પ્રાઈવેટ ફંડ છે, જો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરીએ તો જાણીએ કે PF શું છે અને તેના ફાયદા શું છે. અમે જ્યાં કામ કરીએ છીએ, ત્યાંથી અમને જે પગાર મળે છે તેનો અમુક હિસ્સો કપાત પછી અમારા પીએફ ફંડમાં જમા થાય છે. … Read more