હવે તમે Google Pay પર 1 લાખ રૂપિયા સુધીની તાત્કાલીક લોન લઈ શકો છો, જાણો નવી સર્વિસ વિશે

તમે Google Pay દ્વારા ડિજિટલી રૂ. 1 લાખ સુધીની વ્યક્તિગત લોન મેળવી શકો છો. તે 36 મહિના અથવા વધુમાં વધુ 3 વર્ષના હપ્તામાં પરત કરી શકાય છે. Loan from Google Pay: કેટલીકવાર તમને પૈસાની કટોકટીની જરૂર હોય છે અને તમને બેંકો પાસેથી ખૂબ ઊંચા દરે વ્યક્તિગત લોન મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, એક નવી પદ્ધતિ આવી … Read more