What is Keyboard? and Its Types – Computer Keyboard in Gujarati

કીબોર્ડ શું છે? કીબોર્ડ કેવી રીતે બન્યું? શું શરૂઆતના દિવસોથી કીબોર્ડ આજે આપણે જોઈએ છીએ તેવું જ હતું? ઘણા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ઘૂમતા રહે છે, જો આપણે તેને ધ્યાનમાં લઈએ તો બજારમાં ઘણા પ્રકારના કીબોર્ડ ઉપલબ્ધ છે, તો કીબોર્ડ શું છે (What is Keyboard?) અને કઈ કી-બોર્ડ વધુ સારું રહેશે તે આપણે કેવી રીતે પસંદ … Read more