What is Office 365? – How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

Office 365? શું છે? જો હું તમને આ વિશે પૂછું, તો તમે તરત જ કહેશો કે આ એક એવું સોફ્ટવેર છે જેની મદદથી આપણે વર્ડ, પાવરપોઈન્ટ, એક્સેલ, વનનોટ, આઉટલુક, વનડ્રાઈવ, ફેમિલી સેફ્ટી, સ્કાયપે વગેરે જેવા કમ્પ્યુટર પર કામ કરીએ છીએ.

માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ પોતે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે જેને ભાગ્યે જ કોઈ બદલી શકે છે.

જો તમે કોઈપણ IT સેક્ટરમાં કામ કરતા હોવ તો તમારે Office 365, અથવા Office 2019 ની જરૂર છે, અથવા જો તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય કરી રહ્યા હોવ તો તમારે દસ્તાવેજો માટે Microsoft Officeની જરૂર પડશે. Microsoft Office 365 નો ઉપયોગ કરવા માટે લાયસન્સ (પ્રોડક્ટ કી) જરૂરી છે, અન્યથા તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. જો તમે નાણાકીય મુશ્કેલીઓમાં છો, તો તે ખૂબ જ ખરાબ રહેશે.

મિત્રો, આજના લેખમાં આપણે શીખીશું કે Office 365 કેવી રીતે મેળવવું? અને ઓફિસ 365 એક્ટિવેશન પ્રક્રિયા શું છે? જે સંપૂર્ણપણે મફત છે, પરંતુ તે માત્ર 180 દિવસ માટે માન્ય છે પરંતુ સમયગાળો વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે તેને સરળતાથી રિન્યુ કરી શકાય છે. ચાલો Office 365 ના સક્રિયકરણ વિશે જાણીએ.

Folder Lock Without Software: New Windows 11 Tricks

What is a Cryptocurrency in Gujarati? – How to Invest in Cryptocurrency?

What is Bitcoin? – What is Bitcoin in Gujarati?

What is RAM? – What is Computer RAM in Gujarati?

What is Aadhar Card Customer Care Number Toll Free?

Batch Script માંથી Key વગર Office 356 Activate કરો

માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 365 ને એક્ટિવેટ કરવા માટે, તમારે પહેલા એ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે તમારું કોમ્પ્યુટર ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ છે કે નહીં? જો નહીં, તો પહેલા ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ કરો.

Step – 1

નીચેના કોડને નવા ટેક્સ્ટ દસ્તાવેજમાં કૉપિ કરો.

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul||cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

આ બોક્સમાં લખેલ તમામ ટેક્સ્ટ પસંદ કરો અને Copy પર ક્લિક કરો.

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

Step – 2

કૉપિ કરેલ ટેક્સ્ટને ડેસ્કટોપ પર નવો ટેક્સ્ટ દસ્તાવેજ બનાવો અને તેને તેમાં પેસ્ટ કરો.

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

Step – 3

હવે આ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટને ડોટ (.) cmd પછી તરત જ (દા.ત. onlineaspirants, abcd, office365) જેવા કોઈપણ નામ સાથે મૂકો અને આ બેચ ફાઇલને સાચવો. (office364.cmd),

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

Step – 4

હવે આ બેચ ફાઇલને Run as administrator ચલાવવાની છે, જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. Run as admin પર ક્લિક કરવાથી Command Prompt શરૂ થશે. આ પ્રક્રિયામાં લગભગ 30 સેકન્ડનો સમય લાગે છે અથવા ક્યારેક નેટવર્ક ખરાબ હોય તો તેમાં 1 મિનિટ પણ લાગે છે જે ઘણો ઓછો સમય છે.

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

અને અહીં છેલ્લે, Office 356 successfully activate થયું છે. હવે તમે કીબોર્ડનું N, બટન દબાવો. અને તમામ નવા દસ્તાવેજો અને બેચ ફાઇલો કાઢી શકાય છે. હવે તમે Office 356ની તમામ સેવાઓનો લાભ લઈ શકો છો.

How to Activate Microsoft Office 365 Without Key or Software?

Note:

  • મિત્રો, મેં આ લેખમાં જે પદ્ધતિ કહી છે તે ફક્ત Office 365 ProPlus સંસ્કરણ માટે છે. પરંતુ આ પદ્ધતિ Microsoft Office 16 ને પણ સક્રિય કરે છે. પરંતુ કોઈ ગેરેંટી નથી કે અન્ય કોઈપણ સંસ્કરણ પણ સક્રિય થશે.
  • તમારે સ્ટેપ 4 માં ફ્લેગ કરવાનું રહેશે નહીં તો UAC સિસ્ટમ આ પ્રક્રિયાને બંધ કરશે અને તમે એક્ટિવેશન બંધ કરશો.

[sc_fs_faq html=”true” headline=”p” img=”” question=”Copyright” img_alt=”” css_class=””] કોપીરાઈટ કૉપિરાઇટ અસ્વીકરણ કૉપિરાઇટ અધિનિયમ 1976ની કલમ 107 હેઠળ, ટીકા, ટિપ્પણી, સમાચાર રિપોર્ટિંગ, શિષ્યવૃત્તિ અને સંશોધન જેવા હેતુઓ માટે યોગ્ય ઉપયોગ માટે ભથ્થું આપવામાં આવે છે. વાજબી ઉપયોગ એ કૉપિરાઇટ કાયદા દ્વારા માન્ય ઉપયોગ છે જે અન્યથા ઉલ્લંઘન કરી શકે છે. બિન-લાભકારી, શૈક્ષણિક અથવા વ્યક્તિગત ઉપયોગની ટીપ્સ વાજબી ઉપયોગની તરફેણમાં સંતુલન દર્શાવે છે. [/sc_fs_faq]

Leave a Comment