તમે જાણો છો મતદાન પછી EVMનું શું કરવામાં આવે છે?

મતદાન પછી EVMને કડક સુરક્ષા હેઠળ રાખવામાં આવે છે. તેથી, જ્યારે ઘણા પક્ષોએ તેમની હાર પછી EVM પારદર્શિતાની નિષ્ફળતાની ટીકા કરી છે, ત્યારે ફક્ત 6 પગલામાં જાણો કે તમે મતદાન કર્યા પછી એક અઠવાડિયા સુધી EVM કઈ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશે અને તેની સુરક્ષા માટે શું પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ઈવીએમ સીલ કરવામાં આવે છે … Read more